Pogoji uporabe spletne strani

 

Splošne določbe
Spletno mesto (www.ogris.si) in z njim povezane vsebine so last Mojce Ogris, Cesta svobode 15, 4260 Bled, Slovenija.

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) in uporabo spletnih aplikacij (spletno brskanje po oglasih v okviru aplikacij, oddajanje podatkov v aplikacije, uporaba podatkov iz oglasov in podobno) štejemo kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani s temi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Mojca Ogris si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali aplikacije, ki tečejo na spletni strani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Vsebine spletnega mesta in omejitev odgovornosti pri uporabi spletnega mesta
Informacije o Mojci Ogris in druge vsebine, objavljene na spletni strani (v nadaljevanju vsebine) so nastale z najboljšim namenom informiranja in zagotavljanja koristnih in uporabnih vsebin za obiskovalce spletnega mesta. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost.

Mojca Ogris skuša na spletni strani po svojih najboljših močeh zagotavljati točnost in pravilnost podatkov, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti glede točnosti in pravilnosti na spletni strani objavljenih ali preko obvestil (e-novice) posredovanih informacij in vsebin, ne prevzema odgovornosti zaradi spremembe ali izbrisa že objavljenih informacij ali vsebin in ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi obiskovalcu spletne strani ali prejemniku obvestil nastala zaradi uporabe ali nemožnosti uporabe tam objavljenih informacij in drugih vsebin (vključno z obrazci). Mojca Ogris ne odgovarja za poškodbe računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do in uporabljati spletno stran (vključno s poškodbami, ki jih povzročijo virusi).

Na spletni strani so lahko objavljene tudi povezave, ki kažejo na druge spletne strani. Na delovanje teh strani in njihovo vsebino Mojca Ogris ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost teh informacij in vsebin.

Mojca Ogris si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani na kakršenkoli način in brez predhodnega obvestila, in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice takih sprememb.

Spletno mesto in z njim povezane vsebine se smejo uporabljati le v nekomercialne namene in ob upoštevanju avtorskih pravic v skladu z zakonom in temi splošnimi pogoji uporabe.

Avtorske pravice
Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki ali dajati na voljo javnosti, vse izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene in pod pogojem, da se jih ne spreminja, ne predeluje in da se navede vir v obliki aktivne povezave z imenom » Mojca Ogris / TIMELESS JEWELRY «, ki kaže na spletno stran www.ogris.si.

Piškotki
Spletna stran uporablja besedilne datoteke (t. i. »piškotke), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Kontaktni podatki
V kolikor ste odkrili napako ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, nam to prosim sporočite na mojca.ogris.au@gmail.com. Na ta naslov nam lahko sporočite tudi vaše zahteve za umik vaših osebnih podatkov iz spletne strani, kar zajema tudi slikovni ali video posnetek, na katerem se posameznik pojavi. Mojca Ogris bo v tem primeru osebne podatke nemudoma umaknila s spletne strani, ne odgovarja pa za objavo teh podatkov ali posnetkov na drugih strežnikih, kjer jih objavijo druge osebe.
Na istem naslovu smo vam na voljo tudi za druge informacije in morebitna pooblastila v zvezi z avtorskimi pravicami.